27 March 2015,Friday

Desteklemeler

Devlet Destekli projelerin ve kredilerinin yer aldığı destekleme sitesidir.

Organik Tarım Desteği 2011

Yazan admin 6 - Eylül - 2010

Organik Tarım Desteği 2011? Organik Tarım Desteği nedir? Organik Tarım Desteği ne zaman verilecek? Organik Tarım Desteği 2011 hangi ayda yatırılacak? Organik Tarım Desteği 2011hakkında ayrıntılar sitemiz desteklemler.com da

2010 Yılında Organik Tarım Desteği TL/Da:25,00

Organik Tarım Desteği 2011 fiyatları belirlendiği andan itibaren sitemizde yayınlanacaktır söz verdğimiz gibi 2011 organik tarım desteği açıklandı ve sitemizde yayınladık buryun detaylar aşağıdadır buyrun…

Organik tarım ve iyi tarım desteği
MADDE 7- (1) Bitkisel üretimde Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan ve icmallerin alındığı tarih itibanyla en az bir yıl süre ile Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik tarım yapan çiftçilere destekleme ödemesi yapılır.
(2) Büyükbaş, küçükbaş hayvan, arı ve su ürünleri yetiştiriciliğinde organik tarım yapan çiftçilere hayvancılık desteklemelerine ilave olarak belirlenen organik tarım destekleme ödemesi yapılır.
(3) İyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere, Çiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden destekleme ödemesi yapılır.
(4) Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapanlara aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No                                                                                     Desteklemeler                                  Destek Miktarı
1 Organik Tarım (Bitkisel üretim) 25 TL/dekar
2 Organik Tanm (Hayvancılık ilave destekleme)
Anaç sığır
Koyıın-keçi
An
Alabalık
Çipura-levrek
112,5 TL/baş
7,5 TL/baş
3,5 TL/kovan
0,325 TL/kg
0.425 TL/kg
34 İyi Tarım Uygulamaları (Meyve, sebze)İyi Tarım Üygulamajarı (Örtü altı) 20 TL/dekar80 TL/dekar
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Etiketler: , , , , , , , , ,

Facebookta Paylaş

Aşı Desteği 2011

Yazan admin 6 - Eylül - 2010

Aşı Desteği 2011 nedir? Aşı Desteğine nasıl başvuruda bulunulur? Aşı Desteği 2011 hangi ayda çiftçilere dağıtılacak? Aşı Desteği 2011 hakkında detaylı bilgileri sizler için sitemizde yayınladık buyrun

2010 Aşı Desteği TL olarak:

Büyükbaş Brusella: 1,50

Küçükbaş Brusella:0,50

Büyükbaş Şap:0,75

Küçükbaş şap:0,50

Aşı Desteği 2011 yılında hangi ayda yayınlanırsa yayınlansın ilk bu konuda yayınlanacaktır sitemizi takip etmeye devam edin buyrun 2011 Aşı desteği yayınlandı

Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında, Brucellosis S-19 aşısı ve şap aşısı yapılmış dişi sığırlar ve Brucellosis Rev-1 aşısı yapılmış kuzu ve oğlaklar için yetiştiricilere hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

|-------+-------------------------------------------------------+---------------------|
|1      |Brucellosis S-19 (Büyükbaş)                            |25 TL/baş            |
|-------+-------------------------------------------------------+---------------------|
|2      |Brucellosis Rev-1 (Küçükbaş)                           |4 TL/baş             |
|-------+-------------------------------------------------------+---------------------|
 

 (13) Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenen programlı aşılamalar için, uygulayıcılara aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

|-------+-------------------------------------------------------+---------------------|
|1      |Büyükbaş Şap Aşısı                                     |0,75 TL/baş          |
|-------+-------------------------------------------------------+---------------------|
|2      |Küçükbaş Şap Aşısı                                     |0,50 TL/baş          |
|-------+-------------------------------------------------------+---------------------|
|3      |Büyükbaş Brucellosis                                   |1,50 TL/baş          |
|-------+-------------------------------------------------------+---------------------|
|4      |Küçükbaş Brucellosis                                   |0,50 TL/baş          |
|-------+-------------------------------------------------------+---------------------|
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Etiketler: , , , , , , , , ,

Facebookta Paylaş

Buzağı Desteği 2011

Yazan admin 6 - Eylül - 2010

Buzağı Desteği 2011 nedir? Buzağı Desteği 2011 ne zaman dağıtılacak? Buzağı Desteği 2011in hangi ayında yatırılacak? Buzağı Desteği 2011 hakkınd aayrıntılı bilgileri sitemize aktardık buryun

Buzağı Desteği 2010 yılında TL olarak:

Brusella S-19 Aşısı:20,0

Suni Tohumlama:60,0

Buzağı Desteği 2011 hakkında  Yeni kararlar alındığı zaman sitemizde bu linkte hemen yayınlanacaktır. buzağı desteği yürülüğe girdikten sonra konumuzu güncelledik buyrun

E-Islah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama sonucu doğan tüm buzağılar için dişilerine Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla yetiştiricilere, yerli ırk veya yerli ırk melezi sığırlarından etçi ırklara ait sperma ile yapılacak çevirme melezlemesi sonucu doğanlara farklı olmak üzere buzağı başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

|-------+-------------------------------------------------------+---------------------|
|1      |Suni tohumlamadan doğan buzağı                         |75 TL/baş            |
|-------+-------------------------------------------------------+---------------------|
|2      |Suni tohumlamadan doğan çevirme melezi                 |150 TL/baş           |
|-------+-------------------------------------------------------+---------------------|
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Etiketler: , , , , , , , , ,

Facebookta Paylaş

2011 İpekböceği Desteği

Yazan admin 6 - Eylül - 2010

2011 İpekböceği Desteği nedir?2011 İpekböceği Desteği ne zaman verilmektedir? 2011 İpekböceği Desteği hangi ayda bankaya yatacak? 2011 İpekböceği Desteği hakkında ayrıntılı bilgileri sizler için sitemizde yayınladık buyrun

2010 Yılın İpekböceği Desteği TL olarak:

Tohum(Kutu/adet):25,00

1.Sınıf Koza:15,00

Diğer:10,00

Damızlık Koza:18,00

2011 İpekböceği Desteği 2010 yılı için alınan kararlar doğrultusunda devam edecektir. Yeni kararlar alındığı zaman sitemizde bu linkte hemen yayınlanacaktır.2011 İpekböceği Desteği yürülüğü girdi ve söz verdiğimiz gibi sitemizde yayınladık buyrun

ipekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin artırılması için, yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)’ne, tohum bedeli için kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasım Kozabirlik’e ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere ise kilogram başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

|-------+-------------------------------------------------------+---------------------|
|1      |Tohum                                                  |30 TL/kutu           |
|-------+-------------------------------------------------------+---------------------|
|2      |1. sınıf koza, damızlık koza, diğer                    |20 TL/kg             |
|-------+-------------------------------------------------------+---------------------|
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
Etiketler: , , , , , , , , ,

Facebookta Paylaş

Tiftik Üretimi Desteği 2011

Yazan admin 6 - Eylül - 2010

Tiftik Üretimi Desteği 2011 nedir? Tiftik Üretimi Desteği 2011 in hangi ayında verilecek? Tiftik Üretimi Desteği 2011 ne zaman dağıtılacak? Tiftik Üretimi Desteği 2011 hakkında ayrıntılı bilgleri sizler çin sitemizde yayınladık buryun

2010 yılında Tiftik Üretimi Desteği TL olarak:

Oğlak Tiftiği:15,00

Ana Mal(İnce, iyi):14,00

Tali:10,00

Tiftik Üretimi Desteği 2011 yürürlüğe girer girmez sitemizde yayınlanacaktır bizi izlemeye devamedin  Buyrun söz verdğimiz gibi Tiftik Üretimi Desteği 2011 yürürlüğe girdi ve konumuzu güncelledik

) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik)’ne ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere, tiftiğin kalitesine göre beher kilogram için aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

|-------+-------------------------------------------------------+---------------------|
|1      |Oğlak tiftiği                                          |15 TL/kg             |
|-------+-------------------------------------------------------+---------------------|
|2      |Ana mal (ince, iyi)                                    |14 TL/kg             |
|-------+-------------------------------------------------------+---------------------|
|3      |Tali                                                   |10 TL/kg             |

|——-+——————————————————-+———————| 

) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik)’ne ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere, tiftiğin kalitesine göre beher kilogram için aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

|-------+-------------------------------------------------------+---------------------|
|1      |Oğlak tiftiği                                          |15 TL/kg             |
|-------+-------------------------------------------------------+---------------------|
|2      |Ana mal (ince, iyi)                                    |14 TL/kg             |
|-------+-------------------------------------------------------+---------------------|
|3      |Tali                                                   |10 TL/kg             |

|——-+————————-+——————————+——————————–+—————-|

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
Etiketler: , , , , , , , , ,

Facebookta Paylaş

Hayvan Başı Ödeme Desteği 2011

Yazan admin 6 - Eylül - 2010

Hayvan Başı Ödeme Desteği 2011 nedir? Hayvan Başı Ödeme Desteği ne zaman verilecek? Hayvan Başı Ödeme Desteği 2011 hangi ayda dağıtılamaya başlayacak? Hayvan Başı Ödeme Desteği 2011 hakında ayrıntıları ncelemek için başlığa tıklamanız yeterli

2010 yılında Hayvan Başı Ödeme Desteği TL olarak:

Sığır :225,00

Manda: 250,00

Sığır(soykütüğü ek):50,00

Hastalıklardan arı:300,00

Koyun-Keçi:10,00

Hayvan Başı Ödeme Desteği 2011de yayınlandığı andan itibaren sitemiz destekleme.org da yayınlanacaktır buyrun

2011 Hayvan Başı Ödeme Desteği  yayınlandı söz verdiğimiz gibi yayınlandığı tarihten itibaren sitemizde

28/7/2002 tarihli ve 24829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” çerçevesinde Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet) ve Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemi (e-Islah) veri tabanına kayıtlı, kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az beş baş anaç sığıra sahip, bu Kararın 10 uncu maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiriciler ile Türkvet’e kayıtlı dişi mandaya sahip olan yetiştiricilere, anaç sığır için soykütüğüne kayıtlı olanlara farklı olmak üzere hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, 200 başa kadar tam olarak, 200 baş ile 500 baş arası için %50’si, 500 baş ve üzeri için ise %25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatifler tek işletme kabul edilir.

|------+-----------------------------------+---------------------|
|1     |Anaç sığır                         |225 TL/baş           |
|------+-----------------------------------+---------------------|
|2     |Anaç manda                         |300 TL/baş           |
|------+-----------------------------------+---------------------|
|3     |Sığır soykütüğü ilave              |50 TL/baş            |
|------+-----------------------------------+---------------------|

(2) E-Islah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama sonucu doğan tüm buzağılar için dişilerine Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla yetiştiricilere, yerli ırk veya yerli ırk melezi sığırlarından etçi ırklara ait sperma ile yapılacak çevirme melezlemesi sonucu doğanlara farklı olmak üzere buzağı başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

|-------+-------------------------------------------------------+---------------------|
|1      |Suni tohumlamadan doğan buzağı                         |75 TL/baş            |
|-------+-------------------------------------------------------+---------------------|
|2      |Suni tohumlamadan doğan çevirme melezi                 |150 TL/baş           |
|-------+-------------------------------------------------------+---------------------|

(3) Damızlık koyunkeçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyunkeçi yetiştiricileri birliklerine üye ve hayvanları Koyun-Keçi Kayıt Sistemine (KKKS) kayıtlı yetiştiricilere, kuzularına/oğlaklarına Rev-1 aşısı yaptırmaları şartı ile damızlık anaç hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

|-------+-------------------------------------------------------+---------------------|
|1      |Koyun-Keçi                                             |15 TL/baş            |
|-------+-------------------------------------------------------+---------------------|
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Etiketler: , , , , , , , , ,

Facebookta Paylaş