Anaç sığır ve manda yetiştiriciliği desteklemeleri 2010

  ve desteklemeleri 2010 nedir?   ve manda yetiştiriciliği desteklemeleri 2010 hakkında ayrıntılar aşağıdadır buyrun

MADDE 5 –  (1) Anaç Sığır ve aşağıdaki esaslara göre yapılır.

             a) Desteklemeden yararlanacak olanlar;

             1) Kriterleri aşağıda belirlenen, 31/12/2010 tarihi itibariyle en az beş baş anaç sığıra sahip, örgütlü yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılır. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve süt üreticileri birlikleri, tebliğde tanımlanan yetiştirici/üretici örgütlerinden birine tüzel kişilik olarak üye olması halinde tek işletme olarak kabul edilir. Anaç manda desteğinden yararlanacak olan yetiştiricilerde örgütlülük ve sayı şartı aranmaz.

             b) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

             1) Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvurur. Yetiştirici/Üretici örgütleri, kooperatifler bölge veya il üst örgütleri aracılığıyla olmak üzere üyeleri adına 1/12/2010 ile 31/12/2010 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

             2) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2010 ile 31/12/2010 tarihleri arasında başvuru dilekçesi ile il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

             3) Müracaatında eksikleri veya yeterliliği olmayanlar yazılı olarak uyarılır ve üç gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.

             c) İstenecek belgeler;

             1) Anaç sığır desteklemesinde; ekinde başvuruda bulunan üyelerinin listesi ile merkez birliklerinden alınan icmal hazırlama yetki belgesi bulunan yetiştirici/üretici örgütlerinin başvuru dilekçesi (yetiştiricilerden alınan dilekçelerin beş yıl süreyle saklanması örgütlerin sorumluluğunda olup il/ilçe müdürlüklerince talep edilmeyecektir),

             2) Anaç manda desteklemesinde, başvuru dilekçesi ve Türkvet İşletme Tescil belgesi.

             ç) Desteklenecek anaç sığır ve mandalarda aranacak şartlar;

             1) Anaç sığır ve manda desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; işletmeleri ve sığırları, Türkvet ve E-ıslah veri tabanına, anaç mandaları ise Türkvet veri tabanına 31/12/2010 tarihinde kayıtlı olmalıdır,

             2) Anaç sığırlar kültür ırkı veya kültür ırkı melezi olmalıdır, işletmede bulunan anaç sığırların aynı ırktan olma şartı aranmaz,

             3) Anaç sığırlara, 1/11/2009 ile 31/12/2010 tarihleri arasında ülkemizde suni tohumlama yapılmış ve E-ıslah’a kaydedilmiş olmalıdır. Sığırlarda onbeş aylık yaştan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz. 

             4) Anaç sığırlar Türkvet ve/veya E-ıslah kayıt sistemlerinde, anaç mandalar ise Türkvet kayıt sisteminde desteklemeye müracaat eden işletme adına 1/10/2010 tarihinden önce kayıt edilmiş olmalıdır.

             5) Anaç sığır desteklemesinde; işletmenin anaç sığır mevcudu Türkvet ve E-ıslah, diğer tüm bilgileri E-ıslah kayıt sistemlerinden alınır.

             6) Soykütüğü farkından faydalanacak üretici, E-ıslah’ın soykütüğü bölümüne 1/10/2010 tarihinden önce kayıt edilmeli, müracaatını Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile yapmalı ve 2010 yılında soykütüğünde ay olarak üyelik süresinin 2/3’ü kadar işletmesinde süt ölçümü yapmalı ve soykütüğü ve döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uymalıdır. Bu şartları sağlamayan ve talimatları uygulamayan üretici ile 1/10/2010 tarihinden sonra soykütüğüne üye olanlara soykütüğü için verilen fark ödenmez. Soykütüğü faaliyetlerinin ve desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumlu olup, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

             d) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

             1) Destekleme ve müracaat koşulları ile zamanını yetiştiricilere yerel duyuru imkânları ile duyurarak, gerekli tedbirleri alır. Anaç sığır desteklemesinde gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasının, doğum tarihinin, baba adının, tüzel kişilerin ise vergi numarasının E-ıslah veri tabanında kaydedilmesini sağlar.

             2) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak kayıt sistemlerine işlenmesini sağlar.  Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

             3) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç sığırlar ile desteklemeye esas kayıtların 31/12/2010 tarihine kadar Türkvet ve E-ıslah veri tabanında güncellenmesinden sorumludur.

             4) Anaç sığır desteklemesinde, E-ıslah veri tabanında, müracaatı olan yetiştiricinin ve örgütünün 15/1/2011 tarihine kadar belirtilmesi işlemini yapar. 

             e) Anaç sığır destekleme ödemesine esas çalışmalar;

             1) Türkvet veri tabanının 31/12/2010 tarihli, E-ıslah veri tabanının ise 31/12/2010 ve 15/1/2011 tarihli verilerinden yararlanılarak, Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda TÜGEM tarafından icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve E-ıslah veri tabanından 20/1/2011 tarihine kadar yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde beş gün süreyle askıya çıkarılır.

             2) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek Türkvet ve E-ıslah’da eksik olan bilgilerin kaydedilmesi on iş günü içerisinde sağlanır. Hayvan mevcudu ile ilgili itiraz kabul edilmez.

             3) İcmal-2’ler, E-ıslah veri tabanlarının 31/12/2010 ve 15/2/2011 tarihli verileri esas alınarak TÜGEM tarafından hazırlanır ve E-ıslah veri tabanında yayınlanır. Yayınlanan İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

             4) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2011 Mart ayı sonuna kadar TÜGEM’e gönderilir. Aynı zamanda örgüt bazlı icmaller, üyelerine bildirilmek üzere üretici örgütlerine de gönderilir.

             f) Anaç manda destekleme ödemesine esas çalışmalar;

             1) Müracaatı olan yetiştiricilerin, Türkvet verilerinden yararlanılarak bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 15/1/2011 tarihinden itibaren beş gün süreyle askıya çıkarılır.

             2) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek 1/2/2011 tarihine kadar Türkvet’te gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin giderilmesi sağlanır.

             3) İlçe müdürlüklerince icmal-1 ile itirazlar ve değerlendirmeler doğrultusunda icmal-2 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde icmal-2 hazırlama il müdürlüklerince yapılır.

             4) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2011 Şubat ayı sonuna kadar TÜGEM’e gönderilir.

             g) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye listesi tablosu, icmal örnekleri e- ıslah üzerinden yayınlanır.

             ğ) Hastalıklardan ari işletme desteklemesinden faydalandırılan işletmeler bu desteklemeden faydalandırılmaz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Etiketler: , , , , , , , ,
Posted on Eylül 20, 2010

14 Comments

 1. celal necati üçyıldız diyor ki:

  Göksu Beldesinde (Mut-Mersin) 25 kişilik bir ortaklık grubu ile ana sığır yetişticiliği yapmak istiyoruz. bu konuda ortaklığın Ldt. şti. olarak yeterli olur mu? bilgi verirseniz bize yardımcı olacaksınız. saygılarımla

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. mehmet diyor ki:

  para nezaman yatacak onu yazın gereksiz şeyler yazmayın

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ERKAN CAN diyor ki:

  Destekleme ücretleri hangi tarihte verilecek.bilgilendirir misiniz?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ERKAN CAN diyor ki:

  Destekleme ücretleri hangi tarihte verilecek bilgilendirir misiniz?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. kadir salmanlı diyor ki:

  devletten aldım iki ineye aşı koyduk onların destekleri çıktı kendime ayit olan ineklere aşı koyduk onlara destek çıkmadı ilçe tarıma vardım dedilerki ilkkez aşı koydunda ondan dediler böyle saçmalık olurmu aşıya teşfik ediyorlar sonrada ilk koymaya destek yok diyolar

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. kadir salmanlı diyor ki:

  ben köyüm kalkınsın diye koparatif kurmak istiyorum devletten 50 hane köyüm tarım bakanlıgından yardım istiyorum bana köyden sen bu işi yaparsın diyolar ama bu işin nasıl yapılacagından tam bir bilgiye sahip deyilim bana yardımcı olmanızı diliyorum sayın tarım bakanımız mehdi ekerden bana yardımcı olmasını istiyorum bana bir cevap yollar sanız ve akıl verirseniz bu işi başarırız kadir salmanlı il nevşehir ilçe gülşehir köy bölük ören köyü sagılarımla

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. HAMİT ARCA diyor ki:

  2011 MANDA DESTEGİ NEZAMAN VERİLECEK

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 8. TURAN kuzu diyor ki:

  SAYIN BAKANIM MANDA DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK VE KAÇ LİRA MANDA BAŞINA BİZE BİLGİ VERMENİZİ İSTİYORUZ SENİ SEVİYORUZ SAYGILARIMLA SAMSUN \ TERME AHMET BEY KÖYÜ

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 9. ferdi kaya diyor ki:

  sayın bakanım manda desteğini en kısa zaman da vermenizi istiyoruz çok mağduruz saygılar sevgiler bakanım samsun\ terme

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 10. turan kuzu diyor ki:

  sayın bakanım manda desteğini en kısa zaman da vermenizi istiyoruz manda başına ne kadar ücret verilecek samsun terme ahmet bey köyü

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 11. yasar erdoğan diyor ki:

  manda desteklemesı nezaman bankaya yatacak. bırlık kuruldu düzcede ne faydası bıze olacak.yerlı inekler küpelendı asılandı nedendir detek verılıcek solendı aslı varmı onun içinde ayrı bır bırlık uyelıği sartı varmıdır?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 12. S.S ARIT BELDESİ T.KAL.KOOP diyor ki:

  Tarım Bakanımız 25 Mart itibarı ile Anaç Hayvan Desteklemeleri Ödenecek Diye Açıklama yayınladı,Her gün Ortaklarımızın Telefonlarına Ne cevap vereceğimizi Bilemiyoruz ,ya yatırsınlar,yada yatırdıktan sonra açıklama yapılsın.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 13. YÜKSEL MİNTEŞ diyor ki:

  demekki site yönetiside bizim gibi destek ne zaman ödenecek bilmiyor ama ödeme gününü bilmedigini burada yazamıyor…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 14. admin diyor ki:

  Ödeme gününü kim kesin olarak bilebilir ki?
  Bunlar devlet politikasıdır. Benim tahminim Seçim öncesi destekleri birleştirerek verecekler ki çiftçilerimizin cebi para görsün, sandığa mutlu gitsin diye:)

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a comment